Galerie

Geschichte
Soldaten
Gefallene
Ostfront
Gegenwart
Wionczyń
Poćwiardówka
Exhumierung
Hain zum Andenken der Geffallenen
Gałków – Ausstellung
Friedhöfe
Aleksandrów Łódzki
Będków
Borowa
Brzeziny
Bychlew
Dzierżązna
Felicjanów
Gadka Stara
Gałków Las
Gieczno
Grzmiąca
Kaletnik
Kalino
Kiełczówka
Konstantynów
Łaznów
Łódź
Małczew
Mileszki
Pabianice
Pawlikowice
Poćwiardówka
Rosanów
Rszew
Rydzyny
Srock
Stryków
Swędów
Szczawin
Wiączyń
Witkowice
Wymysłów
 

Friedhöf Pawlikowice - Pabianice

Cmentarz samodzielny

Po?o?enie: cmentarz po?o?ony w lesie, na po?udnie od miejscowo?ci, niedaleko lokalnej drogi do ?l?dkowic;
Pochowani: liczba pochowanych trudna do ustalenia, na pewno ponad 1000, zarówno ?o?nierzy niemieckich, jak i rosyjskich, cmentarz jest cmentarzem zbiorczym, s?u??cym za miejsce pochówku cia? ekshumowanych z terenów okolicznych;
Stan obecny: cmentarz upami?tniony – trudna do ustalenia liczba drewnianych krzy?y, nagrobków pulpitowych i stoj?cych; obiekt nie ogrodzony;
Ocena: cmentarz zaro?ni?ty, zadrzewiony, zaniedbany, nagrobki i krzy?e w stanie szcz?tkowym, poprzewracane; trudny do zlokalizowania;